Településrendezési terv - 2024.

 


 

Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének kidolgozása megkezdődik. A dokumentumot véleményezésre közzéteszem.

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Antalné Ihász Mária sk.
polgármester

(Melléklet: előzetes egyeztetési anyag)

 


 

Alátámasztó munkarészek

Határozattal jóváhagyott munkarészek

Rendelettel jóváhagyott munkarészek

Településfejlesztési koncepció

Iratmásolatok

Programok az állományok megnyitásához

Go to top