A településen számottevő ipari jellegű termelőüzem nem működik. Jelenleg egy bútor összeszerelő üzem létesítése van folyamatban a Petőfi utcában. A kisvállalkozók száma a községben harminc felett van, de csak magukat vagy 1-2 főt foglalkoztatnak. A telephely engedélyköteles vállalkozások száma 12. Ebből 7 mezőgazdasági vállalkozó, 2 boltos, 1-1 árufuvarozó, vendéglátós és varroda. A mezőgazdasági gazdálkodók kisebb telephelyeiket a saját portájukon alakították ki.

A háztáji gazdálkodás kisebb-nagyobb mértékben szinte minden család kiegészítő jövedelemforrása.

Számos család foglakozik állattartással, közülük is főként ló és szarvasmarha tartás a jellemző. Nagyobb létszámú állattartás a Kossuth L. utcában négy helyen ill. külterületen a Lovastanyán folyik. Egyik helyen sem éri el az állatlétszám az 50 darabot.

Go to top