ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁPAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzõi feladatok és hatáskörök ellátása.

Betöltendõ állás szakmacsoportja:  önkormányzat

FEOR besorolás:  1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetõje

Betöltendõ állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Középvezetõi

Betöltendõ állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás idõtartama, munkaideje, munkarendje, formája:   Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidõ

Munkavégzés helye:  Pápakovácsi

Feltételek, elõnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen elõélet
 • Cselekvõképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása


Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsõfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, igazgatásszervezõ/közigazgatás szervezõ

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülõ szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, Jog, Felsõfokú mesterképzés/osztatlan képzés (egyetemi) Jog- Állam- és jogtudományi doktori képesítés (jogász)

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülõ szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, okleveles közigazgatási menedzser

Elvárt szakmai tapasztalat idõtartama (év):  0

Elvárt vezetõi tapasztalat idõtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • 45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 5. sz. mellékletére;
 • iskolai végzettséget tanusító bizonyitványok, oklevelek és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet korlátozó vgy kizáró gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplõ személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk megismerhetik a pályázó pályázati anyagát

Jármûvezetõi engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során elõnyt jelent

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a vezetõi tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati elõnyök:

 • legalább 3 év közigazgatási gyakorlat és vezetõi tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga megléte
 • ASP rendszer, IJR LocLex rendszer ismerete, használata


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésrõl
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.02. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat elbírálására Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske önkormányzatok polgármesterei jogosultak, akik a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.10. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.papakovacsi.hu, www.ganna.hu

Állás tervezett betöltésének idõpontja:  2024.08.01.

Publikálás tervezett idõpontja:  2024.06.09.
 
Pályázat beadásának lehetõségei: 

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen
 • levélben a 8596 Pápakovácsi, Fõ u.19. címre


 
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT PÁPAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - jegyző - PDF

 


Óvodai beiratkozás

2024/2025-ös nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása Pápakovácsiban a következő időpontokban történik:

A beiratkozás ideje:

 • 2023. április 26-án délelőtt 8.00-14.00-ig,
 • 2024. április 29-én délután 12.00-17.00-ig

A beiratkozás személyesen történik.

Helyszíne:

Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda

8596 Pápakovácsi, Fő u. 20.

Telefonszám: 0689/351-446

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Szeretettel várjuk leendő kis ovisainkat!

 

Prémus Eszter

igazgató

 


 


Erdészeti Főosztály

KÖZLEMÉNY

körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33.§ (1) bekezdés b) pontjában és 33.§ (2) bekezdésében.
valamint az erdőrőL az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Pápai erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást.

Dokumentum letöltése (PDF)

 


 


Kedves Pácienseink!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2023 december 22-ig az igénybe vett és látványosan szép eredményt ígérő fogfehérítésre, egyedi 20%-os kedvezményt adunk Önöknek!
A fogkőleszedés természetesen térítésmentes Önöknek, de a fog esetleges elvesztése miatt kiemelten fontos a rendszeres kezelés.

A két ünnep között nem vagyunk nyitva, legközelebbi rendelésünk január 2-án 14 órától-20 óráig lesz.

Köszönjük, hogy idén is minket választottak és nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Önöknek és kedves családjuknak!

GB Dental csapata

 

 


Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről

A különleges jogállásu szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI törvény és a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján

Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Bakonypölöske, Ganna, Döbrönte Önkormányzatok képviselő-testülete a

 

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (valamint a Hivatal Gannai Kirendeltségén)

 

2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig

téli igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet alatt a Hivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben a Hivatal anyakönyvvezetői telefonos ügyeletet tartanak az alábbiak szerint:

2023. december 27-én 8-10 óráig 06/30/278-1154

2023. december 28-án és december 29-én 8-10 óráig a 06/30/152-7497 telefonszámon.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az azonnali ügyintézés a sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyeket kivéve nem lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható ügyfélkapun keresztül illetőleg postai úton.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik, a különböző jogszabályok által meghatározott határidők nyugszanak.

2024. január 2-től a Hivatal a megszokott munkarendben működik.

Köszönjük szíves megértésüket.

Kissné Szántó Mária

jegyző

 


NÓRÁP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének véleményezése megkezdődött.

A dokumentációt véleményezésre közzéteszem.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Horváth József Csaba
polgármester

  

Tisztelt Önkormányzat!

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön gázszünet várható a következő időszakban:

 

Nóráp
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
  Teljes település      
2023-06-19 13:00 19:00 FGSZ éves karbantartása miatti gázszünet

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:


E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

 

 


Óvodai beiratkozás

2023/2024-es nevelési évre


A beiratkozás ideje: 2023. április 24-25. 8.00-14.00-ig

A beiratkozás személyesen történik.


Helyszíne: Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, 8596 Pápakovácsi, Fő u. 20.

Telefonszám: 06 89 351-446

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

 

Szeretettel várjuk leendő kis ovisainkat!

Prémus Eszter
óvodavezető

 


 

Általános iskolai felvételi körzetek kijelölése - PápaiTK 2023 - 2024 (PDF)

 


 Álláshirdetés TK/174/00302-2/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

Adathalászok hálójában

Ne adja meg bankkártyája adatait ismeretleneknek!

Az elmúlt napokban több olyan bejelentés is érkezett a rendőrségre, melyek alapján a sértettek bankkártyájuk adatait adták meg a csalóknak, akik nagyobb összegeket húztak le a bankszámláikról.
Egy 42 éves pápai lakos kapott egy e-mail üzenetet, amit egy közüzemi szolgáltató jellegzetes logójával és aláírásával láttak el. Az üzenet szerint a fogyasztónak 1340 forint díjtartozását tartják nyilván. Az e-mailben volt egy csatolt link is, amire rákattintva javasolták a tartozás rendezését. A sértettet ez a link egy banki felületre megtévesztésig hasonló oldalra navigálta, ahol megadta bankkártyának adatait a fizetéshez. Ezt követően azonban egy olyan SMS értesítést kapott, miszerint bankkártyáját hozzárendelték egy népszerű fizetésközvetítő rendszerhez, majd később már a bankkártya letiltásáról érkezett üzenet. Ezután a sértett felvette a kapcsolatot a bankjával, ahol arról tájékoztatták, hogy a kártyájával Szaúd-Arábiában hajtottak végre vásárlást 55 ezer forint értékben, de ezen túlmenően több sikertelen vásárlást is kezdeményeztek százezres nagyságrendben, amik azonban a kártya zárolása miatt már nem teljesültek.

Egy 33 éves Sümeghez közeli kistelepülésen élő férfi egy internetes hirdetésre jelentkezett, majd onnan egy linket kapott vissza, melyben a bankkártyájának az adatait kellett rögzíteni. A sértett megadta azokat, majd az elkövető a bankszámlájáról 1,5 millió forintot emelt le.

A személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé válnak, komoly anyagi károkat is okozhatnak. A bűnözők megtévesztő telefonhívások, e-mailek és közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetek segítségével próbálnak meg hozzájutni a felhasználók adataihoz.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy

 • Bankkártyájának adatait semmilyen körülmények között ne adja ki idegennek!
 • A kártya hátoldalán található CVC kód megadását a hivatalos ügyintézés során sem kérhetik, ugyanakkor ennek ismeretében illetéktelenek online tranzakciókat tudnak végrehajtani a bankkártya nélkül is.
 • Amennyiben pénzügyi vagy egyéb szolgáltatóval online ügyintézést folytat, javasoljuk, hogy azt az érintett hivatalos, megbízható forrásából telepített applikációján keresztül végezze el.
 • Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

 


 

Időközi választás - 2023 Nóráp
A kiírás itt megtekinthető

 
 

 


 


T Á J É K O Z T A T Ó

barnakőszén igények előzetes felméréséhez

Az Európát sújtó gazdasági válság és az ennek okán bevezetett gazdasági szankciók következtében hazánkban is jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek. A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy országos szinten biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium kérésére minden települési önkormányzat, így Pápakovácsi, Kup és Nóráp Önkormányzata is a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével előzetes felmérést készít a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezésekről, valamint a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez.

A fentiekre tekintettel az alábbi adatlap kitöltésével kérjük a lakosság együttműködését a felmérés lebonyolításában.

A barnakőszén igények összesítése során egy háztartásból egy adatlap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány család lakik egy házban/lakásban.
Az összesített adatokat (bejelentéssel élő háztartások száma és jelzett barnakőszén szükséglet) az önkormányzat 2022. szeptember 30-a 12 óráig juttatja el a Magyar Államkincstár részére.
(A ház/lakás területe és a háztartás tagjainak száma tájékoztató jellegű adat, a telefonszámra az esetleges egyeztetés miatt van szükség.)

Kérjük, hogy csak abban az esetben töltse ki az adatlapot, ha széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik!

Az adatlap benyújtható a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen (Pápakovácsi Fő utca 19.) illetve e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül. (Utóbbi esetben az eredeti aláírással ellátott adatlapot szkennelve kérjük csatolni)

Az adatlap beérkezési határideje: 2022. szeptember 29. 12 óra

(A határidő rövidsége miatt a postai úton történő benyújtást nem javasoljuk.)

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent automatikus támogatást!!

 

Pápakovácsi 2022. szeptember 21.

AZ ADATLAP LETÖLTHETŐ ITT!!!

 


TÁJÉKOZTATÁS

a 2022. évi népszámlálásról A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

 


 falunapGIC

  

FELHÍVÁS!

 


 


 

 


 

Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének kidolgozása megkezdődik. A dokumentumot véleményezésre közzéteszem.

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Antalné Ihász Mária sk.
polgármester

(Melléklet: előzetes egyeztetési anyag)

 


 


FELHÍVÁS

Tisztelt Lakók!

A rendkívüli kánikulai időjárás miatt a Pápai Vízmű Zrt vízbázisán működő berendezések maximális kapacitással működnek.
Kérjük felhasználóinkat, hogy az alapvető ivóvízigények biztosíthatósága érdekében spóroljanak az ivóvíz felhasználásával, ezért a vezetékes ivóvíz
rendszerről

NE LOCSOLJANAK,

NE MOSSANAK GÉPJÁRMŰVEKET,

NE TÖLTSÉK MEDENCÉIKET!

TILOS A TŰZCSAPOKRÓL VIZET VÉTELEZNI!

 

Együttműködésüket köszönjük!

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

 


 

Otthona nyáron is legyen biztonságban!

A Pápai Rendőrkapitányság óvatosságra inti az ingatlan tulajdonosokat a nyári vakáció alatt.

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat immár harmadik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én. A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, valamint azokra a módszerekre, eszközökre, praktikákra, amelyekkel megóvhatjuk értékeinket. Annak érdekében, hogy a nyáron is biztonságban tudhassa otthonát, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat!

Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott!

A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket ráérünk hazaékezésünk után megosztani. A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelent manapság. Anyagi helyzetünkről vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek a követőink. Túl sok információ közlésével sebezhetővé tesszük családunkat.

Találjon egy megbízható embert!

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, egy családtagot, egy szomszédot, hogy időnként ellenőrizze az otthonunkat! Ürítse a postaládánkat, távolítsa el az ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket néhány órára. Háza vagy lakása nem szúr szemet a bűnözőknek, mozgás van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy Ön éppen huzamosabb időre elutazott.

Modern technológia

Aki szeretné tökélyre fejleszteni lakása védettségét, annak a távfelügyelethez bekötött riasztó a legjobb barátja. Hasznosak a különféle nyitásérzékelő riasztók, az időzíthető kapcsolók, amelyek az Ön távollétében felkapcsolják a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. Manapság már a biztonsági kamerák képét akár okostelefonjáról is ellenőrizheti, a lehetőségek rendkívül sokfélék.

Mit tehetünk még?

A betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálják a lakásban elrejtett értékeket, az idejük azonban szűkös. Ha a falba vagy a padlóhoz rögzített, jó minőségű széf-ben tartjuk értékeinket, azok szinte biztosan megmenekülnek, ha betörők dúlják fel otthonunkat.

Bővebb információ: https://hazorzo.bunmegelozes.info

  


Beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre

Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda

Pápakovácsi

Cím: 8596 Pápakovácsi, Fő u. 20.

Beiratkozás ideje:

2022. április 28-án 12-16 óráig

2022. május 3-án 9-14 óráig

 

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Be lehet íratni azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz kérjük, hogy egyeztessenek időpontot a következő telefonszámon: 06 89 351 446

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
 • Gyermek nevére kiállított TAJ kártya

Sok szeretettel várjuk a beiratkozni vágyókat!

 
Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.

 A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.

 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti.

Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a http://www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel

 


 

Hirdetmény

Nóráp község polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét módosítja.

A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi változások, illetve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény indokolja.

Fenti törvény módosítása értelmében önkormányzati hatósági ügyként a polgármester helyett az önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe került a településképi bejelentési eljárás, településképi véleményezési eljárás és településképi kötelezési eljárás, mely hatáskört a képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre, ebben az esetben a döntéssel szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletében az átruházásról nem történt rendelkezés, ezért vált szükségessé a rendelet módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-a, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormányrendelet 43/A. §-ában, valamint az Önkormányzati rendeletben leírtak alapján felhívom Nóráp község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság, valamint a község területén működő civil- és gazdálkodó szervezetek, intézmények, vallási közösségek figyelmét, hogy a módosítással kapcsolatban véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Tájékoztatjuk, hogy észrevételeiket, véleményeiket elektronikus úton 2021. december 9-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet benyújtani.

A fenti leírtaknak megfelelően a módosítás tervezete megtekinthető Nóráp önkormányzat honlapján (www.norap.hu), illetve kifüggesztésre került Nóráp község hirdetőtábláján 2021. november 18-tól 2021. december 9-ig.

Rendelet-tervezet letöltése (PDF)

 


 

 


  Tisztelt Szülők!

A Kormány a koronavírus járvány 3. hullámának megfékezése miatt újabb vészhelyzeti intézkedésről döntött. Az EMMI 17/2021 (III.5.) határozatával a következő intézkedéseket hozta:
„Az Óvodában 2021. március 8.-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021 április 7.
Ez a rendelkezés 18/ 2021 (III. 6.) EMMI határozatával módosult:
„Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, …. a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetben, különösen a munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt vegyék igénybe.”
A fentiek értelmében igényüket e-mail-ben jelezhetik (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), az igénybevétel előtt egy nappal 11 óráig (az étkezés biztosítása miatt).
(A felmerülő gyermekfelügyeleti igények a Fenntartóval történő egyeztetés után, megszervezésre kerül.)

Kup, 2021. március 7.

Tisztelettel:

Balázs Ildikó
Óvodavezető


 


 

 

  

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Azonnal közölhető!

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

 

 


 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” központi munkaerőpiaci program indításáról - Letölthető PDF


 


Tisztelt Szülők!

A koronavírusra való tekintettel, a megszokottól eltérően a következő módon rendelkezik a törvény: ”(A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

„A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása
A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor”

Tehát a felvételi körzetbe tartozó szülőknek, az óvodánkba való felvétellel kapcsolatban semmiféle teendőjük nincsen, a fenntartótól kapott névsor alapján, a gyermekeket felveszem, és bejelentem a KIR személyi nyilvántartásába.

A szükséges iratokat (a gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló kártyák )és más szükséges adatok pl. telefonszám. email címet, az első óvodai napon kérem a kedves szülőket hozzák magukkal!

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel: Vilmanné Placskó Erika

Pápakovácsi, 2020. április. 8

 

 


FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jelenleg elrendelt veszélyhelyzetben az otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik részére szükség esetén támogatást nyújtunk.

Kérjük segítségnyújtási kérelmét az alábbi telefonszámon jelezze:

06 30 161 9266

 


 

Nóráp page 001

Nóráp  idősek bejelentése (letölthető pdf)


Hirdetmény

Nóráp községben az önkormányzat képviselő-testülete 2019. évben a civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtotta:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Budapest Királyhágó u. 70.)     10.000 Ft
Római Katolikus Egyházközség Pápakovácsi  50.000 Ft

 

 


 


 

Hirdetmény

A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán készült jegyzőkönyvek

2019. október 16-án 16.00 óráig

a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban

munkaidőben (hétfő-szerdáig 8.30 -16.00 óráig) megtekinthetők.

 

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8597 Ganna, Fő utca 52.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A jegyző akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • önkormányzati igazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardt Ferenc nyújt, a 06-30-3802312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pk 164/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.vagy
 • Személyesen: Kissné Szántó Mária, Veszprém megye, 8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske községek polgármestereinek egyetértésével Pápakovácsi község polgármestere dönt a jegyző javaslatának figyelembevételével

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.papakovacsi.hu - 2019. április 15.
 • www.ganna.hu - 2019. április 15.

 

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

HIRDETMÉNY

Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda

Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2019/20. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy óvodánkban:

A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

Április 29.-a (hétfő) és április 30.-e (kedd), reggel, 800-1630-ig.

Illetve szabadférőhely esetén azok jelentkezését is várjuk, akiknek gyermeke a 2019/20. nevelési év során betölti a 2,5 évet.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:
• a beíratandó gyermeket
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

Elérhetőségek:
8596, Pápakovácsi, Fő utca 20.
Tel: 06-89-351-446

Az óvoda felvételi körzete: Döbrönte, Ganna, Nóráp, Pápakovácsi

Pápakovácsi, 2019. március 11.

Vilmanné Placskó Erika

óvodavezető

 

 


A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf
internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Pápai Járási Hivatala

 

 


 

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Tel/fax: 36/89-351-008
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám: 87- /2019. Tárgy:Nóráp község Önkormányzat
Képviselő-testület tagjainak száma.

1/2019.(02.05.) HVI Vezetői Határozat

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény ( továbbiakban Övjt.) 4.§. b.) pontja és a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 306.§. (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

H a t á r o z a t o t:

N ó r á p községben megválasztható képviselők számát a község lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon a Pápakovácsi Helyi Választási Irodánál (8596 Pápakovácsi Fő utca 19. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) benyújtott kifogással lehet élni, amelynek elbírálása a választási iroda mellett működő HVB hatáskörébe tartozik. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 14. napján 16 óráig megérkezzen.

I n d o k o l á s:

Az Övjt. 3. §-a és a Ve. 306.§.(2) bekezdése szerint az önkormányzat képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-i lakosságszáma alapján az Övjt. 4.§. b.) pontja szerint kell meghatározni.

Az NVR Körzetesítés Modul Magyarország településszerkezet/települések menüje alatt és a Lekérdezések/Megye települései lista alapján Nóráp község lakosságszáma 2019. január 1-jén 228 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 210. §-a biztosítja.
A határozat közzétételének módja: Községi Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve, Nóráp Önkormányzat honlapján – www.norap.hu) kihirdetve.

Pápakovácsi 2019. február 11.

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat 2019. február 11.-től megkezdjük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes területgazdájához, illetve a

Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06 30 267 9094

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Kelt: Sikátor, 2019. február 1.

Bialosinszki Ferenc
Ügyvezető

 


 Helyi Választási Iroda

k ö z l e mé n y e

Nóráp községben 2019. január hó 6. napjára kitűzött időközi polgármester-választáson a jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A 2019. január 6. napjára kitűzött időközi polgármester – választáson polgármester-jelöltként az indulhat, akit Nóráp község választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A Nemzeti Választási Irodától 2018. november 1-én érkezett tájékoztatás alapján, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma Nóráp községben: 188 fő.

A fentiekre figyelemmel polgármesterjelölt az lehet, aki a választópolgároktól legalább 6 érvényes ajánlást kapott.

Az ajánlóívek 2018. november 17. napjától igényelhetők a Helyi Választási Irodában (Pápakovácsi Fő utca 19.)

Pápakovácsi 2018. november 2.

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


 

 


 


 

 


Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"

 

 


 

 


Kérdőív

MILYENNEK LÁTOM A TELEPÜLÉST, AHOL ÉLEK?

Szeretnénk, ha segítene véleményével az Településarculati Kézikönyv elkészítésében. A kitöltés természetesen névtelen, az adatokat titkosan kezeljük, a válaszadás önkéntes.

Kérjük, hogy a kitöltés során jelölje meg az Önnek megfelelő választ, akár többet is! A mellékelt dokumentumot letöltés után e-mailben, csatolmányként tudja eljuttatni hozzánk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy kinyomtatva leadhatja a polgármesteri hivatalban is.

 

KÉRDŐÍV LETÖLTÉSE


 

M E G H Í V Ó

Nóráp Község Önkormányzata

2017. június 19-én (hétfőn) 18.00 órakor
a kultúrházban

lakossági fórumot tart.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településeknek a településképi rendeletüket a településképi arculati kézikönyvre alapozva kell elkészíteni 2017. október 1-ig.
A tervezési munka koordinálására Nóráp Község Önkormányzata a ProArch Építész Stúdiót kérte fel.
A lakossági fórumon a létrehozandó dokumentumok bemutatása, a lakosság aktív részvételi lehetőségének ismertetése történik.
(A mellékelt kérdőív a létrehozandó dokumentumok elkészítéséhez nyújt segítséget, a kitöltött kérdőívet leadhatja a fórumon, vagy eljuttathatja Englertné Nagy Beatrixhoz legkésőbb 2017. július 21-ig. )

Nóráp 2017. június 12.

Stankovics Ferenc
polgármester

 

 

 2017.04.07. 

HIRDETMÉNY

Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda

Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2017/18. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy óvodánkban:

A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: Április 27.-e (csütörtök) és május 2.-a (kedd), reggel, 08.00-16.30-ig.

Illetve szabadférőhely esetén azok jelentkezését is várjuk, akiknek gyermeke a 2017/18. nevelési év során betölti a 2,5 évet.

 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:

 • a beíratandó gyermeket
 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • oltási kiskönyvet, szakértői véleményt

Elérhetőségek:

8596, Pápakovácsi, Fő utca 20.
Telefon: 06 89 351 446
Az óvoda felvételi körzete: Döbrönte, Ganna, Nóráp, Pápakovácsi


Pápakovácsi, 2017. Április 3.

Vilmanné Placskó Erika
óvodavezető

 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

 • - Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
 • - Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
 • - A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 • - A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • - Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • - Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


 

 2017.01.23. 

 

 


 

 


 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

HIRDETMÉNY

 HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016.


 

HIRDETMÉNY

 HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1014-1/2016.


 

HIRDETMÉNY

 

Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2016/17. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy óvodánkban:

A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

Április 29.-e (péntek) és május 2.-a (hétfő), reggel, 08.00-17.00-ig.

Illetve szabadférőhely esetén azok jelentkezését is várjuk, akiknek gyermeke a 2016/17. nevelési év során betölti a 2,5 évet.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:

 • · a beíratandó gyermeket
 • · a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • · a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)
 • · a gyermek TAJ kártyáját
 • · a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • · oltási kiskönyvet, szakértői véleményt

Elérhetőségek:

8596, Pápakovácsi, Fő utca 20.

Tel: 06-89-351-446

Az óvoda felvételi körzete: Döbrönte, Ganna, Nóráp, Pápakovácsi

Pápakovácsi, 2016. Április 1.

Vilmanné Placskó Erika

óvodavezető

 


 

 MEGHÍVÓ

 

Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as pályázati lehetőségekről, Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséről, továbbá a folyamatban lévő EMVA pályázatok helyszíni ellenőrzésére történő felkészülésről

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport várja a LEADER térség önkormányzatait, civil szervezeteit, vállalkozásait, őstermelőit a 2014- 2020-as időszak pályázati lehetőségeit, a Helyi Fejlesztési Stratégia készítését bemutató tájékoztató fórumra.

A fórum végén a folyamatban lévő kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatást is tartunk.

A fórum helyszíne és időpontja:
1. 2015. szeptember 29. (kedd) 17,00 óra Lovászpatona Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme
(Lovászpatona, Kossuth tér 2.)
2. 2015. szeptember 30. (szerda) 17,00 óra Városlőd Művelődési Ház
(Városlőd, Templomtér 4.)
3. 2015. október 7. (szerda) 17,00 óra Pápateszér Önkormányzati Hivatal nagyterme
(Pápateszér, Petőfi u. 17.)
4. 2015. október 8. (csütörtök) 17,00 óra Borszörcsök Művelődési Ház
(Borszörcsök, Petőfi u. 79.)


A fórum ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Ugod, 2015. szeptember 23.

Szalczer György                              Jokesz Mária

         elnök                                           szakmai vezető


 

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózatot megközelítő fák gallyazása a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény), valamint a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendelet) szerint a tulajdonos kötelessége. Amennyiben a gallyazást nem végeznék el, úgy az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az általa megbízott szakemberekkel 2012. szeptember hónapban elvégezteti!

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

 


 

 

 

Go to top