Nóráp  község Önkormányzat képviselő-testületének

12/2011.(XI.30)  önkormányzati rendelete  az

önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló

11/2004. (VI.07.) rendelete módosításáról.

Nóráp  Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.törvény 7.§. (1) bekezdés alapján az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját és az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (VI.07.) rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Ivóvízdij                                                           304  Ft/m3

2. Csatornadíj                                                      304  Ft/m3

- A csatornadíjba foglalt bérleti díj                                            50  Ft/m3

3. A fogyasztó vezetékén a saját

   hibájából történő vízelfolyás díja                        152 Ft/m3

4. Fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás           260 Ft/leolvasás

5. Vízszolgáltatási alapdíj.

a.) Vízmű tulajdonában lévő vízmérők:   Ft/hó

     Átmérő                               Lakosság                       Közület

    DN 13                                  200.-                              500,-

    DN 20                                  500,-                              1000,-

    DN 25                                  700.-                              1500,-

    DN 30                                  1100,-                            2000,-

    DN 40                                  1300.-                            2500,-

    DN 50                                  2300.-                            3000,-

    DN 80                                  3500,-                            3500,-

    DN 100                                4000.,-                           4000,-

    DN 150 nem lakossági szolgáltatási méret                 5000,-

    DN 200 nem lakossági szolgáltatási méret                 7000,-

 

b.) Fogyasztó tulajdonában lévő vízmérők                      Ft/hó

- lakossági (minden méret)                                            140.-

- közület (minden méret)                                                350,-

 

A díjakat a mindenkor hatályos ÁFA terheli.

2.§.

 (1) E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Nóráp    2011. november 29.

 

Stankovics Ferenc                                               Kissné Szántó Mária

polgármester                                                        körjegyző

 

A rendelet kihirdetésének napja:

2011. november 30.

 

 

Kissné Szántó Mária

körjegyző

Go to top